Писма за протест против арестите в Белград! (Български Βουλγάρικα Bulgarian)

Започна международна кампания на протест против арестта на анархо-синдикалистски, профсъюзни активисти в Сърбия. Арестта е извършен по косвени и лъжливи обвинения, и нашите приятели са принудени сега да останат зад решетките 30 дни, докато се води следствието. Те са заплашени от присъда от 3 до 15 години затвор!

Приканваме и молим всички да пращате писма за протеста до сръбските властти: президента, премиера, министъра на вътрешните работи и правосъдието. Текстта на писмата се намира на електронната страница;

http://asi.zsp.net.pl/free-the-anarchists/emailpage/

Чрез нея вие можете автоматично да пратите писмо до тези адреси. Текст на писмата:

НЕЗАБАВНО ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ АРЕСТУВАНИТЕ АКТИВИСТИ!

Ние пишем, за да изискаме незабавното освобождаване на Тадей Куреп, Ивана Вулович, Сани Дойкич, Ратибор Тривунац и Никола Митрович, арестувани 4 септември в Белград по абсурдни основания. Твърденията на прокурора явно са смехотворни. Съвършенно очевидно, е че това дело е политизирано и призвано да се превърне он малък инцидент в шоу.

По такъв начин държавата се опитва да отвлече вниманието от институционалното насилие, което ежедневно сее войни, полицейщина и експлоатация, които са истинския терор в ежедневието за милиони хора по цялата Земя.

Ние няма да стоим със скръстени ръце, когато хора, водещи борба за социална справедливост, с аподложени на репресии въз основа само на тяхната политическа активност. Ние ще водим кампания за незабавно освобождение на тези активисти и прекратяване на държавните репресии.

Вие можете также писать писма за протест и да ги пращате по факса и електронната поща в България.

Посолство на Република Сърбия в Република България

www.emb-serbia.com/

ул. Велико Търново 3
София 1504
Тел: (2) 946 1635; (2) 946 1633
Факс: (2) 946 1059

E-mail: sofia@emb-serbia.com

http://asi.zsp.net.pl/писма-за-протест-против-арестите-в-бел/