Στους 6 του Βελιγραδίου προσάπτεται η κατηγορία της διεθνούς τρομοκρατίας

Η IWA/AIT και Σέρβοι σύντροφοι ενημέρωσαν ότι τελικά προσάπτεται η κατηγορία της διεθνούς τρομοκρατίας στους Σέρβους αναρχοσυνδικαλιστές. Είναι το άσχημο σενάριο και βρίσκονται αντιμέτωποι με 15 χρόνια φυλάκιση, η προφυλάκισή τους θα διαρκέσει αρκετούς μήνες τουλάχιστον, οπότε και ο αγώνας θα είναι μακρύς. Γίνεται προσπάθεια να δουν αν γίνεται να εφεσιβάλουν την απόφαση. Τα έξοδα θα εκτοξευστούν και υπάρχει νέα έκκληση για οικονομική βοήθεια.

Μπορεί να αποσταλεί επιταγή στη CNT AIT με τις λέξεις “Solidarité Belgrade” από πίσω στη διεύθυνση:

CNT AIT
108 rue Damrémont
75018 PARIS

 

[Λόγω έλλειψης χρόνου, πιο πλήρης μετάφραση θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες.

This is a rough translation, a more detailed one will come in a few days.]

The Belgrade 6 charged with “international terrorism”

The IWA/AIT Secretariat and Serbian comrades have just informed us of some terrible news – the 6 anarcho-syndicalists from Belgrade, arrested and held in confinement since 5th September last, are to be tried for international terrorism. They face 15 years in prison. They are accused of being the authors of graffiti painted on the Greek embassy last 25th August, and of having thrown a petrol bomb which only damaged a window. The fact that the comrades deny that they had anything to do with these events clearly does not worry the Serbian State in its obsession to find someone guilty. Indeed, from Paris to Belgrade, the international police are all very much alike… They must have had the same instructors…

So, the comrades are being charged with international terrorism. In the near future, this means they will remain incommunicado in jail for at leastseveral months.

Those comrades who are still free are trying to see if there is any way to appeal the decision. Further information will follow.

Meanwhile, the worst case scenario has now happened. The battle will be long and difficult and these comrades will need all our support.

Lawyers’ fees will obviously be extremely high, so anyone who wishes to contribute financially to solidarity efforts can send a cheque made out to the CNT AIT, with the words “Solidarité Belgrade” on the back, to the following address:

CNT AIT
108 rue Damrémont
75018 PARIS

http://asi.zsp.net.pl/the-belgrade-6-charged-with-international-terrorism/

Сербия: расследование по делу «Белградской 6» закончено

Через день после завершения расследования нападения на греческое посольство, 6 сербских анархистов были официально обвинены в «международном терроризме». Их содержание в тюрьме продлено еще на месяц.

Продление содержания под стражей мотивируется опасением новых преступлений. Адвокаты «Белградской 6» готовят обжалование этого решения суда.

Товарищи из АСИ призывают к усилению агитации по этому делу и более интенсивным акциям солидарности.

www.aitrus.info

Διαμαρτυρία στη Νέα Υόρκη – Protest in New York

Στις 3 Νοέμβρη έγινε μια διαμαρτυρία στο σερβικό προξενείο στη Νέα Υόρκη. Γράμμα διαμαρτυρίας παραδώθηκε απαιτώντας την απελευθέρωση των συντρόφων και ένα φυλλάδιο μοιράστηκε που εξηγεί τα δεδομένα της υπόθεσης και δείχνει το επίπεδο καταστολής των κοινωνικών κινημάτων στη χώρα αυτή.

On Nov. 3 there was a protest at the Serbian Consulate in New York. A protest letter was delivered demanding the release of the comrades and leaflets were given out explaining the facts of the case and showing it in the larger context of repression of social movements in that country.

http://asi.zsp.net.pl/protest-in-new-york/