Politiske arrestasjoner i Beograd

http://asi.zsp.net.pl/politiske-arrestasjoner-i-beograd/

September 6th, 2009 by admin

Fredag den 4 september ble fem politiske aktivister arrestert i Beograd på oppdiktede anklager. De fem, Tadej Kurep, Ivan Vulović, Sanja Dojkić, Ratibor Trivunac og Nikola Mitrović, er aktivister i eller assosiert med Anarko-Syndikalistisk Initiativ, den serbiske delen av den Internasjonale Arbeiderassosiasjon (IAA).

Arrestasjonene er angivelig knyttet til en direkte aksjon som fant sted på den greske ambassaden den 25 august. Det ble gjort ubetydelig skade, en sprekk i et vindu, et lite brannmerke på fasaden og en sirkel-A graffiti på ambassaden som en handling av symbolsk solidaritet med Thodoros Iliopoulos. Aktor framstiller imidlertid dette som en handling av «internasjonal terrorisme» og ønsker å tiltale våre kamerater med dette. Dersom staten tillater en slik tiltale, kan de stå overfor 3-15 år i fengsel.

Som det er, ble fem arrestert, trakassert og skal holdes i varetekt i minst en måned mens saken mot dem forberedes.

Selv om én av de tiltalte, generalsekretær i IAA Ratibor Trivunac, tydelig og offentlig erklærte at han visste ingenting om handlingen, han ble arrestert. Det er ikke første gang at myndighetene har kommet etter ham eller hans kamerater av ingen annen grunn enn at de er radikale kritikere av staten.

Vi oppfordrer folk rundt om i verden til å aksjonere nå!