Σερβική πρεσβεία και προξενεία στην Ελλάδα

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE

106, Vassilissis Sophias Ave.
11527 ATHENES
GREECE
Ambassador, Dragan Zupanjevac

Phone +30210 / 777-43-44, 777-43-55
Fax: +30210 / 779-64-36
E-mail: beograd@hol.gr
Web: www.embassyofserbia.gr


CONSULAT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE

25, Evrou St.
11527 ATHENES
GREECE

Phone +30210 / 777-43-44, 777-43-55
Fax: +30210 / 779-64-36

CONSULAT GENERAL DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE

Komninon 4
54624 THESSALONIKI
GREECE
Milan Dimitrijevic, Consul General

Phone +302310 / 244-265, 244-266,
244-267
Telex: 412-605
Fax: 240-412
Web site: www.consulatesrb.gr
E-mail: srbcons@otenet.gr

http://www.mfa.gov.rs/Worldframe.htm