You can help by republishing stuff from here. Μπορείτε να βοηθήσετε με αναδημοσιεύσεις

Whenever you see something interesting here, you can repost it on Anarkismo, Indymedia, or other sites. I don’t care much about giving me a backlink but it can help more people learn about the case so I would recommend to provide one. Time here is a limited commodity.

Όποτε βλέπετε κάτι ενδιαφέρον εδώ, μπορείτε να το αναδημοσιεύετε στο Αναρκίσμο, το Ιντιμίντια ή άλλα σάϊτε. Δε με πολυνοιάζει να βάζετε λινκ πίσω, αλλά μπορεί να βοηθησει κι αλλους να μαθουνε το μπλογκ εδώ, οπότε θα έλεγα να βάζετε αν μπορείτε. Ο χρόνος εδώ είναι πολυ περιορισμένος.

Όσες κι αν χτίζουν φυλακές, κι αν ο κλοιός στενεύει, ο νους μας είναι αληταριό και όλο θα δραπετεύει!

web banner by a reader, γραφικό από αναγνώστη. send yours too! στείλε και τα δικά σου! asisolidarity@riseup.net

Όσες κι αν χτίζουν φυλακές, κι αν ο κλοιός στενεύει, ο νους μας είναι αληταριό και όλο θα δραπετεύει! No matter how many prisons they build, how much slavery there is, our spirit is wild and will always break free!

red-black2

Molly’s comment about this blog. Ο μόλυ για το μπλογκ μας.

Molly is a blogger from Canada. I don’t know him nor I have any relation to him, but I know his blog. He posted the ASI statement together with some comments on our blog here and a link to it. So I return a link to his blog as a favour:)

Ο Μόλη είναι μπκλόγγερ απο το Καναδά. Δεν τον ξέρω ούτε έχω κάποια σχέση μαζι του, αλλά ξέρω το μπλογκ του. Έβαλε την ανακοίνωση της ASI μαζί με μερικά σχόλια για το μπλογκ μας εδώ και ένα σύνδεσμο. Του γυρίζω λοιπόν ένα σύνδεσμο κι εγώ:)

http://mollymew.blogspot.com/2009/09/international-anarchist-movement-serbia_06.html

As a reply to his comments, I think we should be cautious but not afraid when detainees are threatened with terrorism charges. We have to keep our solidarity strong, otherwise one day everyone will be labelled a terrist! 🙂

Ως μια γρήγορα απάντηση στα σχόλιά του, πιστεύω πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μα όχι φοβισμένοι όταν συλληφθέντες απειλούνται με κατηγορίες τρομοκρατίας. Πρέπει να κρατήσουμε το κίνημα αλληλεγγύης δυνατό, γιατί αν δε το κάνουμε αυτό τότε μια μέρα θα φορέσουνε τη ταμπέλα του τρομοκράτη σε όλους! 🙂

CNT-AIT de Jaén: campaña de recogida de firmas digital

Queridos compañeros, desde el Sindicato de Oficios Varios de la
 Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT) de Jaén hemos
 puesto en marcha una campaña de recogida de firmas digital para
 pedir la libertad de los compañeros de la ASI-AIT reprimidos por el
 Estado serbio.

Por tal motivo os dejamos el enlace en el cual podéis ver el sitio
 creado, además de otras direcciones en donde se está publicitando:

http://jaen.cnt.es/
http://jaen.cnt.es/index.php?page=firmar --------> para firmar

Publicado en:

 http://www.lahaine.org/index.php?p=40005
http://www.kaosenlared.net/noticia/libertad-para-detenidos-asi-ait
http://cntjaen.bitacoras.com/archivos/2009/09/10/libertad-para-los-detenidos-de-la-asi-ait

Así que, esperemos recoger el máximo de firmas posible y apoyar 
así a los compañeros repimidos por el Estado fascista serbio. 
Entre todos conseguiremos la libertad. Nuestro abrazo solidario
 para todos ellos.

Un abrazo libertario

David O.
Secretario de Acción Sindical

"CNT: Otra forma de hacer sindicalismo"

Sindicato de Oficios Varios de la CNT- AIT Jaén

Apartado Postal 557 CP 23080 de Jaén

cntjaen@yahoo.es

www.cntjaen.bitacoras.com

CNT-AIT of Jaen: campaign to collect digital signatures

Dear colleagues, from the Trades Union Several of the 
National Labor
Confederation (CNT-AIT) of Jaen we have launched a campaign to 
collect
digital signatures to demand the release of the companions of 
the ASI-AIT repressed by the Serbian state . 

 For this reason we leave the link in which you can see the site 
created, and other addresses where they are advertising: 

 http://jaen.cnt.es/ 
 --------> http://jaen.cnt.es/index.php?page=firmar to sign 

 Published in: 

  http://www.lahaine.org/index.php?p=40005
 http://www.kaosenlared.net/noticia/libertad-para-detenidos-asi-ait
 http://cntjaen.bitacoras.com/archivos/2009/09/10/libertad-para-los-detenidos-de-la-asi-ait 

So, hopefully pick up the maximum number of signatures as 
possible and thus to support fellow Curbing the Serbian fascist state.
 Between them get freedom. Our embrace of solidarity for all. 

 A libertarian embrace 

 David O.
 Secretary for Labor Action

Serbian: кампању за прикупљање дигиталних потписа

Драге колеге, од Раднички синдикат Неколико Националне 
конфедерације
рада (ЦНТ-АИТ-) од Јаен смо покренули кампању за
 прикупљање дигиталних
потписа да захтевају ослобадјање другова из ИПС-АИТ 
потиснутих од
стране српске државе . 

 Из тог разлога напустити везу у којој можете да видите 
локацију креирали, а друга адреса где су рекламе: 

 хттп://јаен.цнт.ес/
 --------> Хттп://јаен.цнт.ес/индекс.пхп?паге=фирмар 
да се пријавите
 http://jaen.cnt.es/ 
http://jaen.cnt.es/index.php?page=firmar

Објављено у:
хттп://ууу.лахаине.орг/индекс.пхп?п=40005

хттп://ууу.каосенларед.нет/нотициа/либертад-пара-детенидос-аси-аит

хттп://цнтјаен.битацорас.цом/арцхивос/2009/09/10/либертад-пара-лос-детенидос-де-ла-аси-аит

  http://www.lahaine.org/index.php?p=40005
 http://www.kaosenlared.net/noticia/libertad-para-detenidos-asi-ait
 http://cntjaen.bitacoras.com/archivos/2009/09/10/libertad-para-los-detenidos-de-la-asi-ait

Дакле, надамо се покупи максималан број потписа што је

више могуће и на

тај начин да подрже колеге обуздавања српске фашистичке

државе. Између

њих добили слободу. Наш загрљају солидарности за све.
Либералну загрљају
Дејвид О.

Секретар за рад Акција
(by e-mail)

SOLIDARITY WITH SERBIAN ANARCHO-SYNDICALISTS. SOLIDARIDAD CON L@S ANARCOSINDICALISTAS SERBIOS

SOLIDARITY WITH SERBIAN ANARCHO-SYNDICALISTS

Six anarchists have been arrested in Belgrade following an attack on the Greek Embassy the 24th of April. The attack was claimed by a previously unknown group, and was said to be in solidarity with the recent uprising against the Greek state.
Those arrested deny all knowledge of the group and the attack, and believe that this is an attempt to criminalise the growing Serbian anarchist movement. The activists are members of the Serbian section of the International Workers’ Association. They have been remanded in custody for 30 days while the Serbian state prepares its case.
If convicted, these activists face long prison sentences.

SUPPORT OUR SERBIAN COMRADES!
PICKET THE SERBIAN EMBASSY28 Belgrave Square, London, SW1X 8QB (near Hyde Park Corner & Knightsbridge tube stations) Friday, September 11th, Noon – 2pm

Bring banners, flags, placards, loudspeakers

Solidarity Federation

SOLIDARIDAD CON L@S ANARCOSINDICALISTAS SERBIOS

Seis anarquistas han sido detenidos en Belgrado tras un ataque a la embajada griega el 24 de abril. El ataque fue reivindicado por un grupo previamente desconocido, y se dijo que en solidaridad con el levantamiento reciente contra el Estado griego.

Los detenidos niegan tener conocimiento del grupo y el ataque, y creemos que este es un intento de criminalizar el creciente movimiento anarquista serbio. Los activistas son miembros de la sección serbia de la Asociación Internacional de Trabajadores. Ellos han estado en prisión preventiva durante 30 días, mientras que el Estado serbio prepara su caso.

Si son declarad@s culpables, est@s activistas se enfrentan a largas condenas de prisión.

APOYO A NUESTR@S COMPAÑER@S SERBIOS!

Piquete ante la EMBAJADA SERBIA

28 Belgrave Square, Londres, SW1X 8QB (cerca de Hyde Park Corner y estaciones de metro de Knightsbridge) Viernes, 11 de septiembre, mediodía – 2.00 h, PM

Traer pancartas, banderas, pancartas, altavoces

Solidarity Federation

+ info: http://elmilicianocnt-aitchiclana.blogspot.com

Για τις μεθόδους διαμαρτυρίας. On protest methods

Για τις μεθόδους διαμαρτυρίας. On protest methods
Μερικές σκέψεις:
Οι μέθοδοι διαμαρτυρίας πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες στην υπόθεση αυτή, η οποία είναι αρκετά μπερδεμένη. Η γενική στρατηγική είναι να μάθει για την υπόθεση όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, παγκοσμίως, μέσα από ήπιες δράσεις συμβολικής αλληλεγγύης που θα επαναλαμβάνονται τακτικά και θα πρέπει να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.
Σημασία δεν έχει η ένταση της διαμαρτυρίας μα η μακρά χρονική διάρκεια και μαζικότητα του κινήματος αλληλεγγύης, το οποίο πρέπει να είναι ανυποχώρητο και να απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων. Σκοπός είναι η τελειωτική και μόνιμη απελευθέρωση των Έξι του Βελιγραδίου. Είναι ένας απλός σκοπός που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα μέσα που περιγράφονται εδώ.
Η αλληλεγγύη στην αρχή μπορεί να εκφραστεί με αναδημοσίευση και μετάφραση κειμένων και ανακοινώσεων, web banners, και Facebook groups. Μαζί με αυτά θα μπορούσαν να γίνουν συζητήσεις στα διάφορα στέκια και συνελεύσεις, αλλά και αποστολή γραμμάτων διαμαρτυρίας. Αφότου αρκετός κόσμος μάθει για την υπόθεση μπορούν να γίνουν ειρηνικές πορείες και διαδηλώσεις με έξυπνα πανό, μαζί με ομιλίες και μικροφωνικές ίσως, και φυσικά μοίρασμα φυλλαδίων και αφισσοκολήσεις. Κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να μην δώσουν σημασία στην υπόθεση και στο ειρηνικό μα μαζικό και ανυποχώρητο κίνημα αλληλεγγύης που θα έχει σχηματιστεί. Στην αρχή μπορεί να συμβεί κάποιο γεγονός με απώτερο σκοπό να μας φοβίσει, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και δεν θα σταματάμε να διαδηλώνουμε μέχρι να τους αφήσουν ελεύθερους.
Είναι σημαντικό να παίρνονται πρωτοβουλίες, αρκεί να είναι σωστές. Άμα δεν ξέρετε αν κάτι είναι καλή ιδέα, συζητήστε το και με άλλους! Το πιο σημαντικό είναι να μην φοβόμαστε, να είμαστε γενναίοι, και να προσέχουμε να μην κάνουμε καμιά χαζομάρα. Ας βάλουμε λοιπόν όλη μας τη φαντασία και τον αυθορμητισμό, μαζί με τη προσοχή μας και τη κοινή λογική, ας δικτυοθούμε με άλλους συντρόφους που ασχολούνται με το θέμα, και ας τρέξουμε την υπόθεση με το δικό μας τρόπο με αυτο-οργάνωση κρατώντας τις δράσεις μας μέσα στις γενικές ιδέες που περιέχονται εδώ, και αν γίνουν όλα αυτά τότε η νίκη θα είναι απλά θέμα χρόνου. Να έχουμε ενθουσιασμό!

A few thoughts:
Very specific protest methods must be used in this case, which is complicated. The general strategy is to make sure the maximum possible number of people learn about the case, with moderate symbolic solidarity actions that will be repeated over and over and should continue for as long as possible.
What matters is not the intensity of the protests but the long-running duration and massivity of the solidarity movement, which should be uncompromising and demand the immediate release of the arrestees. The aim is the final and permanent release of the Belgrade Six. It is a simple goal that can be attained with the methods described here.
Solidarity at first can be expressed with republishing and translating texts and announcements, putting up web banners, and through Facebook groups. Meanwhile, discussions at the various social centres could take place, together with assemblies, but also sending protest letters. After lots of people learn about the case, peaceful marches and protests could pop up with witty banners, together with public talks, and of course distributing leaflets and putting on posters. At some point they will be unable to not pay attention to the peaceful but massive and uncompromising solidarity movement. In the beginning an event may occur aiming to raise fear amongst us, but we will carry on and we will not stop protesting until they leave them free.
It is important to take initiative, as long as it is right. If you do not know whether an idea is good, talk about it with others! It is important not to be afraid, be brave, and take care not to do something foolish. So, let us put all our imagination and spontaneity, along with our forethought and common sense, let us network with other comrades who work on this case, and let us show our solidarity in our own way with spontaneous organisation keeping our actions within the general ideas described here, and if all these come forth then victory will be simply a matter of time. We must breathe enthusiasm!

Any Facebook groups? Έχετε γκρουπάκι στο Facebook;

Εγώ δεν ασχολούμε με Facebook, αλλά αν κάποιος/α που ασχολείται έχει φτιάξει κάποιο γκρουπάκι αλληλεγγύης ή αν έχει κινηθεί κάτι εκεί θα ήθελα πολύ να ακούσω για αυτό! asisolidarity@riseup.net

I don’t use Facebook, but if if someone who does has created a solidarity group there I would love to hear about it! Send e-mail.

SOLIDARIDAD DETENIDOS EN SERBIA

Acción de apoyo en Eslovaquia a los compañer@s detenid@s y acoso policial

Acoso de la policía durante una acción de solidaridad de AKCIA Priama-Bratislava (IWA / AIT Eslovaquia) en apoyo de l@s anarcosindicalistas serbios detenid@s.

El Lunes, 7 de septiembre 2009, AKCIA Priama-Bratislava (IWA-AIT) organizó una acción solidaria frente a la embajada de Serbia en Bratislava.

Alrededor de 10 personas se reunieron para tratar de entrevistarse con el embajador y expresar su descontento con las acciones de las autoridades serbias. El embajador no estaba en la embajada. Se le comunicó a un empleado de la embajada que se quería dar constancia oficial de la protesta e informar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Belgrado, dando por respuesta que se depositasen las cartas de protesta en el buzón de correo y que se ocuparían de ellas. Toda la conversación se llevó a cabo a través del intercomunicador en la puerta de la embajada …

Después de la conversación con la voz desde el interior de la embajada, uno de los cuatro policías “secretos”, que se mantuvieron cerca de los manifestantes, durante todo el tiempo (por cierto, un policía o empleado de la embajada filmó y tomó fotos de los compañer@s a través de su teléfono móvil ) se identificó mostrando su placa de “policía diplomática” e instó a la gente a que se identificase. Negándose l@s compañer@s a esta petición, después de un breve intercambio acerca de las competencias de la policía que quedaron sin identificar a ell@s mismos, el “policía no identificado” optó en llamar a la policía.

El acoso policial

Al tomar la calle hacia abajo y a unos 150 metros un coche de policía enfiló hacia l@s compañer@s,  que queriendo evitar ser acosados de nuevo, recurrieron a internarse en un parque de la ciudad (bosque) dividiéndose en dos grupos. En cuestión de segundos, uno de los grupos formado por cuatro personas fue abordado por cinco o siete policías, que quisieron controlar e identificar a l@s compañer@s que se internaron en el bosque. El control de identificación se mantuvo alrededor de 10 a 15 minutos y, por supuesto, se trataba de un control orientado, ya que a la policía no les interesó el  control de otros transeúntes. La razón original que dió la policía, fue “la localización de una persona buscada”. Al final, la policía comunicó que la información de identificación de l@s personas identificadas se almacenaría en una especie de sistema  policial, así que en caso de que algo sucediese por los alrededores, se podria “acudir a los testigos”.

La solidaridad comienza ahora

A pesar de este acoso de la policía local, las cartas de protesta fueron entregadas a la embajada. La campaña de solidaridad es sólo el principio y no cesará hasta que las personas encarceladas en Serbia sean liberad@s y se retiren los cargos.

Un ataque a l@s anarcosindicalistas es un ataque a tod@s l@s trabajador@s que luchan.

Solidaridad con l@s compañer@s detenid@s en Serbia!

AKCIA Priama – Bratislava
IWA / AIT Eslovaquia

Texto traducido por la CNT-AIT, CHICLANA

Ομιλία της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας ASI κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Σερβία

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 ο δικαστής του δικαστηρίου District Court στο Βελιγράδι διέταξε τριάντα ημέρες κράτηση για μια ομάδα έξι νέων παιδιών που συνελήφθησαν τη 3η Σεπτεμβρίου. Κατηγορούνται ότι έγραψαν graffiti σε ένα τοίχο και ότι μετά πέταξαν δυο κοκτέιλ Μολότοφ εναντίων της Ελληνικής πρεσβείας στο Βελιγράδι στις 25 Αυγούστου γύρω στις 3 π.μ. τα ξημερώματα.

Το ασυνήθιστο όσον αφορά τη συμπεριφορά της αστυνομίας και της δίωξης σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται με το ποινικό αδίκημα της διεθνούς τρομοκρατίας. Στο ποινικό νόμο της Δημοκρατίας της Σερβίας αυτό το αδίκημα είναι στην ίδια ομάδα με, π.χ., τη γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου εναντίων πολιτών, την οργάνωση και ενθάρρυνση γενοκτονίας και εγκλημάτων πολέμου, τη διεξαγωγή επιθετικού πολέμου, και παρόμοια.

Να θυμίσουμε πως το άτομο που καταδικάστηκε για συμμετοχή το τελευταίο έτος στον εμπρησμό της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι στις 21 Φεβρουαρίου κατηγορήθηκε μόνο με μια σοβαρή πράξη εναντίων της δημόσιας ασφάλειας, παρόλο που η πρεσβεία έπαθε μεγάλη ζημιά και ένα από τα άτομα που ήταν στην ομάδα των κατηγορουμένων σκοτώθηκε στη φωτιά.

Σε μια στιγμή που τα δικαιώματα και οι ελευθερίες στη Σερβία περιορίζονται σοβαρά από αλλαγές στο ποινικό δίκαιο και τη νομοθεσία ενημέρωσης του κοινού, μια απόφαση καταδίκης των έξι συλληφθέντων με διεθνή τρομοκρατία δείχνει τις προθέσεις κάποιων κρατικών δομών να αποθαρρύνουν κάθε πολιτική κριτική εναντίων των πράξεών τους αναβαθμίζοντας τη καταστολή και κάνοντας κατάχρηση και παρερμηνεία των δικών τους νόμων. Λόγω αυτού εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους συλληφθέντες, απαιτώντας αυτή η γελοία κατηγορία να ανακληθεί και να απελευθερωθούν άμεσα.

http://asi.zsp.net.pl/asi-speech-during-protest-in-belgrade/

Μετάφραση από τα Αγγλικά: http://asisolidarity.squat.gr/

Solidaridad compañer@s detenid@s en Serbia: envía cartas de protesta

9-9-2009 a las 9:06

La detención de los Miembros de la ASI-AIT es parte de una serie de ataques represivos a otros miembros de esta organización (e incluso sus familias) que han sido objeto de continuas amenazas de las redadas policiales y detenciones, por ejemplo, la detención de Ratibor Trivunac en mayo de este año, durante la participación en una protesta contra la visita de Josep Biden, vicepresidente de los Estados Unidos. Obviamente, esta farsa judicial es otro intento por parte del Estado serbio para silenciar cualquier voz de protesta, tratando de eliminar a toda costa los movimientos sociales que cada vez más molestar a aquellos en el poder. Vamos a mostrar solidaridad con los presos, que demuestra claramente que no hay forma de represión se detendrá nuestra lucha!


¡LIBERTAD  INMEDIATA  PARA LOS COMPAÑER@S DETENID@S !

NO MÁS REPRESIÓN

Embajadas Serbias alrededor del mundo:

http://www.mfa.gov.rs/Worldframe.htm

Envíales cartas y e-mails de protesta:

Petición o­nline: http://asi.zsp.net.pl/free-the-anarchists/

Más información: http://asisolidarity.squat.gr/

Ii.

Posted in

Listado de las embajadas Serbias por el mundo:

http://elmilicianocnt-aitchiclana.blogspot.com

http://www.kaosenlared.net/noticia/solidaridad-companers-detenids-serbia-envia-cartas-protesta

Confirmada la detención de Ratibor Trivunac y tres compañeros

5-9-2009 a las 7:36

DETENCIÓN DE anarco-sindicalistas EN SERBIA acusados de terrorismo internacional pertenecientes a la sección serbia dela AIT, la ASI. Entre ellos se encuentra el compañero Ratibor Trivunac, Secretario general de la AIT.

El 3 de septiembre, los miembros de la sección serbia de la AIT – ASI (iniciativa anarcosindicalista) fueron llevados por la fuerza en los interrogatorios policiales y fueron detenidos, acusados de participar en el ataque con cócteles molotov a la embajada griega en Belgrado en agosto,  en solidaridad con el anarquista griego Theodoros Iliopoulos, detenido en las luchas de Atenas, el pasado  diciembre y que  se mantuvo en  huelga de hambre durante 49 días. A esta hora se confirma la detención de Ratibor Trivunac, Tadej Kurepa e Iván Vulovic, pero aún no se sabe si  han sido  detenidos más compañeros.
El ataque a la embajada fue realizada por el grupo anarquista “Crni Ilija ‘, pero, inmediatamente, la policía serbia difunde a los medios acusaciones infundadas de denuncia contra los miembros de la Secretaría de la AIT, en particular, contra el secretario general – Ratibor Trivunac – que se hizo conocido en Serbia, después de su arresto en mayo, durante la participación en una protesta contra la visita de Josep Biden, vicepresidente de los Estados Unidos. La detención de los Miembros de la ASI es parte de una serie de ataques contra otros miembros del gobierno serbio de represión de esta organización que han sido objeto de continuas amenazas de la policía y las prisiones.

http://elmilicianocnt-aitchiclana.blogspot.com

http://www.kaosenlared.net/noticia/confirmada-detencion-ratibor-trivunac-tres-companeros

Represión en Serbia contra la Secretaría de la AIT-IWA. La policía serbia está tratando de formular una denuncia contra los miembros de la Secretaría de la AIT-IWA, y contra Ratibor Trivunac.

Represión en Serbia contra la Secretaría de la AIT-IWA

La policía serbia está tratando de formular una denuncia contra los miembros de la Secretaría de la AIT-IWA, y contra Ratibor Trivunac.
El Miliciano, CNT-AIT Chiclana | 28-8-2009
www.kaosenlared.net/noticia/represion-serbia-contra-secretaria-ait-iwa

Estimados compañeros,

Nos gustaría informarle de que la policía serbia está tratando de formular una  denuncia contra los miembros de la Secretaría de la IWA, afirmando en los medios de comunicación que se sospecha de que Ratibor Trivunac está involucrado en el incidente de hace dos días. La edición en la prensa del día de hoy es “La policía sospecha de Trivunac  de un ataque contra una embajada griega en Belgrado ” :

http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=77658 § ionId = 37),

cuando un desconocido grupo “anarquista”  denominado Crni Ilija” ha lanzado  dos cocteles Molotov  contra la embajada griega en Belgrado, en solidaridad con el preso anarquista griego Thodoros Iliopoulos, que lleva en huelga de hambre más de un mes. El texto enlazado es sólo uno de muchos que especulan sobre el caso y de las acusaciones lanzadas en torno a nosotros. Estamos tratando de presentar nuestro punto de vista, y tener la oportunidad de expresarnos en algunos medios de comunicación, pero se ha  creado una gran presión  y ahora estamos esperando  a las acciones de de la policía, que afirma  poder recabar pruebas. Por supuesto, la todo es una farsa, y estamos seguros de que no hay ni pueden reunir pruebas fiables de que nos implicase. Sin embargo, tememos que hay posibilidades de arresto de algunos de nosotros, y queremos informarles de que haremos todo lo posible para mantener la Secretaría de la IWA – AIT segura y a salvo.

Por el momento, el número de teléfono  móvil de la Secretaría  queda disponible y utilizable, y si algo cambia en ese sentido, los compañeros serán informados.

Salud, Anarquía y Colectivismo!

En nombre de la Secretaría de la IWA
Ratibor Trivunac


Dear comrades,

We would like to inform you that Serbian police is trying to frame a case against members of IWA Secretariat, claiming in the media that they are suspecting that Ratibor Trivunac is involved in the incident from two days ago (tittle of todays edition is “Police suspecting Trivunac for an attack o­n a Greek embassy in Belgrade” –

http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=77658§ionId=37),

when an unknown “Anarchist group Crni Ilija” has trow two Molotov cocktails at the Greek embassy in Belgrade in solidarity with the imprisoned Greek anarchist Thodoros Iliopoulos, who is o­n the hunger strike for more than a month. The linked text is just o­ne of manyspeculating about the case with wild allegations thrown around. We aretrying to present our point of view, and get a chance in some media, butthere is a pressure building up and we are now waiting for actions of police, which is claiming to be building up evidence. Of course, the

whole case is a farce, and we are sure that no reliable evidence that would implicate us can be found. But, we fear that there is a possibility of arrest of some of us, and we want to inform you that we’ll do everything in our power to maintain the IWA – AIT Secretariat safe.

For the time being the cellular telephone number of the Secretariat is
still available and usable, and if anything changes in that sense
comrades will be informed.

Salud, Anarquia y Colectivismo!

Ratibor Trivunac
on behalf of IWA Secretariat

http://elmilicianocnt-aitchiclana.blogspot.com

http://www.kaosenlared.net/noticia/represion-serbia-contra-secretaria-ait-iwa

Represión en Serbia contra la Secretaría de la AIT-IWA

Las organización Anarhosindikalistička Inijciartiva (ASI) y Ratibor Trivunac  secretario de la AIT-IWA, los principales sospechosos del atentado contra el edificio de la Embajada de Grecia en la calle Francia en Belgrado, la prensa serbia se hace eco:

…No es mi estilo … declara Ratibor Trivunac.

Por otra parte, Trivunac, que en mayo fue detenido y condenado a 10 días de prisión por quemar la bandera estadounidense para protestar por la visita del Vice President Joseph Biden, dijo que en la mañana del martes, cuando un grupo de jóvenes lanzaron dos cócteles  Molotov contra el edificio de la embajada griega,  él se encontraba  en su casa.

A medida que pasan las horas, la policía especial serbia  “trata de  esclarecer” los hechos e identificar  a otras personas que participaron en la acción.

– Sobre la base de datos operacionales, indican que Trivunac está detrás del ataque  junto a  otras personas conocidas por la policía. Se está trabajando en  averiguar sus movimientos en la noche entre lunes y martes, y descubrir la identidad de otros participantes en este incidente, dice la policía.

Aunque la responsabilidad por el ataque fué reivindicada por el  grupo “anarquista” griego “Crni Ilija”, que exige la liberación de Todorosa Iliopulosa, que fue detenido en Grecia en diciembre del año pasado, la policía  admite  que la organización no está registrada en Serbia:

– Oficialmente, no están registrados aquí, pero sospechamos que Trivunac y otros están relacionados con el grupo griego.

Por otra parte, Trivunac niega que estén involucrados en este incidente.

– Es verdad que soy anarquista, el hecho es que  conozco a muchos  colegas de Grecia, para colaborar, pero no tengo ninguna relación con el grupo que reivindicó el ataque. No es nuestro modo de trabajar. No  sé si alguien  llamó a la policía, no me oculto, estoy disponible. Estoy dispuesto a dar una declaración si es necesario. Esa noche, cuando el ataque se produjo en el edificio de la embajada ni siquiera estaba en  esa parte de la ciudad. Yo estaba en casa, y se puede probar,  explica Trivunac.

Preguntado por qué entonces la policía sospechaba de él, él responde:

– No lo sé. Tal vez sólo porque soy  un anarquista bastante conocido  en Serbia. Aquí, estoy dispuesto a aceptar las condiciones  que la policía haga  una revisión de clips  de las cámaras de seguridad de la embajada y si aparece un hombre grueso y barbudo tirando cócteles Molotov, yo inmediatamente reconoceré que soy yo, agrega  Trivunac.

Por otra parte, Trivunac fue conocido por la opinión pública serbia en mayo, cuando con un grupo de anarquistas a principios de la calle  Knez Mihailova ,ante   el Palacio de Albania, arrojó la bandera de Estados Unidos al pavimento,  incendiándola, explicando que  fué la manera  de expresar la protesta de la llegada del Vice President Joseph Biden,  a Serbia.

http://www.cnt.es/node/1370

PDF leaflets. φυλλάδια

click the links to download the PDF leaflets:

καντε κλικ για να κατεβασετε τα φυλλάδια:

London

Friday at 12 – 2 PM. 28 Belgrave Sq. (Nearest stations Victoria, Hyde Park Corner and Knightsbridge)

sebian_embassy_leaflet1
Vienna / WienFriday at 15:00 at Schwedenplatz.
Freitag 15:00.

asisoli21

Warszawa
w piątek o godz. 15:30
ul. Rolna 175 (metro Służew)

serbdemo1

Melbourne
Friday. Time TBA.

melbourne

http://asi.zsp.net.pl/upcoming-solidarity-protest/