Είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετέχετε στο blog. You are welcome to join the blog

Ξεκίνησα το blog σαν μια πράξη αλληλεγγύης στους συντρόφους, για να μαζέψω εδώ σε ένα κεντρικό σημείο ό,τι ειδήσεις βρίσκω για την υπόθεσή τους. Πέρα από αυτό δεν μπορώ να κάνω πολλά άλλα. Περιμένω από άλλους συντρόφους να συμμετάσχουν στο blog. Μπορώ να σας δώσω ένα username και να μπορείτε να γράφετε κι εσείς εδώ. Στείλτε email στο asisolidarity@riseup.net

I started this blog as an attempt to show solidarity to the detained comrades, by collecting here in one place any news I find about them. I can’t do much more. I expect that other comrades will want to join this blog and help. I can give you a username so that you can write stuff on this blog too. Just send an email to asisolidarity@riseup.net