Solidarumo su suimtais Serbijos anarchistais akcijos Bratislavoje, Varšuvoje, Lisabonoje ir Vienoje

September 12th, 2009 by admin

2009 m. rugsėjo 7 d. Slovakijos anarchosindikalistai, priklausantys „Tiesioginio veiksmo“ („Priama akcia“) grupei, surengė solidarumo akciją prie Serbijos ambasados Bratislavoje. Protestuotojai reikalavo tučtuojau paleisti rugsėjo 4 d. suimtus serbų anarchosindikalistinės profsąjungos „Anarchosindikalistinė iniciatyva“ („Anarhosindikalisticka inicijativa“, ASI) narius, kurie apkaltinti Graikijos ambasados padegimu. Slovakijos anarchistų veiksmus stebėjo civilių rūbais persirengę policininkai. Pasibaigus piketui paskui juos sekė policijos automobilis. Netrukus buvo sustabdyta viena iš piketuotojų grupių, tačiau policija apsiribojo tik dokumentų patikrinimu. Suimtųjų nėra.

Rugsėjo 7 dieną panašią akciją prie Serbijos ambasados Varšuvoje surengė Lenkijos sindikalistų sąjunga (Związek Syndykalistów Polskich, ZSP). Akcijos dalyviai ambasados vadovybei perdavė peticiją su reikalavimu paleisti iš kalėjimo serbų anarchosindikalistus, kaltinamus „tarptautiniu terorizmu“.

Tą pačią dieną protesto peticiją Serbijos ambasadai Lisabonoje perdavė ir Tarptautinės darbininkų asociacijos (Asociación Internacional de los Trabajadores. AIT) Portugalijos sekcija.

Austrijos anarchosindikalistai surengė dvi protesto akcijas – rugsėjo 9-ąją ir rugsėjo 11-ąją. Rugsėjo 9 d. apie 20 aktyvistų susirinko Schwarzenbergo akištėje ir patraukė Serbijos ambasados link. Demonstracija buvo nedidelė, bet labai triukšminga. Transparantai vokiečių ir serbų kalbomis skelbė tarptautinį solidarumą ir reikalauvo nutraukti represijas prieš profsąjungas.

Rugsėjo 11 d. apie 30 Austrijos anarchosindikalistų federacijos narių surengė demonstraciją Vienos senamiestyje. Akcijos dalyviai laikė plakatus „Ataka prieš anarchosindikalistus yra ataka prieš kiekvieną kovojantį darbininką“, „Mes visi nelaisvi, kol nors vienas yra kalėjime“, „Solidarumas turi įsikūnyti praktikoje: ugnis į valstybės štabus!“.

http://asi.zsp.net.pl/solidarumo-su-suimtais-serbijos-anarchistais-akcijos-bratislavoje-varsuvoje-lisabonoje-ir-vienoje/