Διόρθωση correction

Μια πληροφορία για ετοιμασία διαδήλωσης στη Μελβούρνη ήταν λάθος, τελικά έγινε στο Σύδνευ.

Information regarding a Melbourne demo was incorrect, it was done in Sydney.

http://asi.zsp.net.pl/solidarity-protests/