Υπενθύμιση: διεύθυνση της πρεσβείας και των προξενείων. Let me remind you of the embassy’s address

maps: χάρτες:

http://asisolidarity.squat.gr/p/136

http://asisolidarity.squat.gr/p/133

http://asisolidarity.squat.gr/p/77

Πρεσβεία της Σερβίας στην Αθήνα: Λ. Βασσιλίσσης Σοφίας 106

Προξενείο της Σερβίας στην Αθήνα: Έβρου 25 (πολύ κοντά στη πρεσβεία)

Το προξενείο της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη: Κομνηνών 4

Serbia embassy in Athens: 106, Vassilissis Sophias Ave.

Serbia consulate in Athens: 25, Evrou St.

Serbia consulate in Thessaloniki: Komninon 4