Μια επίθεση σε αναρχοσυνδικαλιστές είναι μια επίθεση σε κάθε αγωνιζόμενο εργάτη!

Μια επίθεση σε αναρχοσυνδικαλιστές είναι μια επίθεση σε κάθε αγωνιζόμενο εργάτη!

Λευτερώστε τους συντρόφους μας από ASI-MUR τώρα!

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!

FAS

besoli-greek