Λευτεριά στους αναρχο-συνδικαλιστές! Γραφικά για αλληλεγγύη από blogs. Freedom to the Anarcho-Syndicalists! Web banners for solidarity in blogs etc.

Εάν μπορείτε να βοηθήσετε με καλύτερα γραφικά στείλτε μαιλ asisolidarity@riseup.net ή μιλήστε στο indymedia irc κανάλι #asisolidarity (άμα δεν απαντώ αμέσως πείτε το nickname μου asisolidarity για να μου βγάλει μύνημα ο υπολογιστής μου, κι αν συνεχίζω να μην απαντώ τότε απλά θα απαντήσω σε λίγη ώρα απλά περιμένετε) σημείωση: αν θέλετε να μιλήσετε μόνο με μένα απλά κάντε /query asisolidarity

if you can help to design better graphics send mail to asisolidarity@riseup.net or talk to me over IRC chat on Indymedia IRC channel #asisolidarity (if I don’t answer immediatelly, say my nickname asisolidarity so that my PC shows me a message, and if I continue not answering then I will answer in a while just wait). note: if you want to chat only with me then type /query asisolidarity

lefteria

lefteria2

lefteria3

lefteria4