Για τις μεθόδους διαμαρτυρίας. On protest methods

Για τις μεθόδους διαμαρτυρίας. On protest methods
Μερικές σκέψεις:
Οι μέθοδοι διαμαρτυρίας πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες στην υπόθεση αυτή, η οποία είναι αρκετά μπερδεμένη. Η γενική στρατηγική είναι να μάθει για την υπόθεση όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, παγκοσμίως, μέσα από ήπιες δράσεις συμβολικής αλληλεγγύης που θα επαναλαμβάνονται τακτικά και θα πρέπει να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.
Σημασία δεν έχει η ένταση της διαμαρτυρίας μα η μακρά χρονική διάρκεια και μαζικότητα του κινήματος αλληλεγγύης, το οποίο πρέπει να είναι ανυποχώρητο και να απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων. Σκοπός είναι η τελειωτική και μόνιμη απελευθέρωση των Έξι του Βελιγραδίου. Είναι ένας απλός σκοπός που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα μέσα που περιγράφονται εδώ.
Η αλληλεγγύη στην αρχή μπορεί να εκφραστεί με αναδημοσίευση και μετάφραση κειμένων και ανακοινώσεων, web banners, και Facebook groups. Μαζί με αυτά θα μπορούσαν να γίνουν συζητήσεις στα διάφορα στέκια και συνελεύσεις, αλλά και αποστολή γραμμάτων διαμαρτυρίας. Αφότου αρκετός κόσμος μάθει για την υπόθεση μπορούν να γίνουν ειρηνικές πορείες και διαδηλώσεις με έξυπνα πανό, μαζί με ομιλίες και μικροφωνικές ίσως, και φυσικά μοίρασμα φυλλαδίων και αφισσοκολήσεις. Κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να μην δώσουν σημασία στην υπόθεση και στο ειρηνικό μα μαζικό και ανυποχώρητο κίνημα αλληλεγγύης που θα έχει σχηματιστεί. Στην αρχή μπορεί να συμβεί κάποιο γεγονός με απώτερο σκοπό να μας φοβίσει, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και δεν θα σταματάμε να διαδηλώνουμε μέχρι να τους αφήσουν ελεύθερους.
Είναι σημαντικό να παίρνονται πρωτοβουλίες, αρκεί να είναι σωστές. Άμα δεν ξέρετε αν κάτι είναι καλή ιδέα, συζητήστε το και με άλλους! Το πιο σημαντικό είναι να μην φοβόμαστε, να είμαστε γενναίοι, και να προσέχουμε να μην κάνουμε καμιά χαζομάρα. Ας βάλουμε λοιπόν όλη μας τη φαντασία και τον αυθορμητισμό, μαζί με τη προσοχή μας και τη κοινή λογική, ας δικτυοθούμε με άλλους συντρόφους που ασχολούνται με το θέμα, και ας τρέξουμε την υπόθεση με το δικό μας τρόπο με αυτο-οργάνωση κρατώντας τις δράσεις μας μέσα στις γενικές ιδέες που περιέχονται εδώ, και αν γίνουν όλα αυτά τότε η νίκη θα είναι απλά θέμα χρόνου. Να έχουμε ενθουσιασμό!

A few thoughts:
Very specific protest methods must be used in this case, which is complicated. The general strategy is to make sure the maximum possible number of people learn about the case, with moderate symbolic solidarity actions that will be repeated over and over and should continue for as long as possible.
What matters is not the intensity of the protests but the long-running duration and massivity of the solidarity movement, which should be uncompromising and demand the immediate release of the arrestees. The aim is the final and permanent release of the Belgrade Six. It is a simple goal that can be attained with the methods described here.
Solidarity at first can be expressed with republishing and translating texts and announcements, putting up web banners, and through Facebook groups. Meanwhile, discussions at the various social centres could take place, together with assemblies, but also sending protest letters. After lots of people learn about the case, peaceful marches and protests could pop up with witty banners, together with public talks, and of course distributing leaflets and putting on posters. At some point they will be unable to not pay attention to the peaceful but massive and uncompromising solidarity movement. In the beginning an event may occur aiming to raise fear amongst us, but we will carry on and we will not stop protesting until they leave them free.
It is important to take initiative, as long as it is right. If you do not know whether an idea is good, talk about it with others! It is important not to be afraid, be brave, and take care not to do something foolish. So, let us put all our imagination and spontaneity, along with our forethought and common sense, let us network with other comrades who work on this case, and let us show our solidarity in our own way with spontaneous organisation keeping our actions within the general ideas described here, and if all these come forth then victory will be simply a matter of time. We must breathe enthusiasm!