Anarko-Sendikalist İnisiyatif’in gözaltındaki yoldaşları ile ilgili bildirisi

Anarko-Sendikalist İnisiyatif’in gözaltındaki yoldaşları ile ilgili bildirisi

4 Eylül Cumartesi, beş politik aktivist Belgrad’da uydurma suçlamalar ile gözaltına alındı. Uluslararası İşçi Derneği (International Workers’ Association (IWA))’nin Sırp kesimine bağlı bulunan Anarko-Sendikalist İnisiyatif (Sindikalna konfederacija „Anarhosindikalistička inicijativa“ (Anarcho-Syndicalist Initiative))’e dahil olan ya da ilişki içerisinde olan beş aktivist, Tadej Kurep, Ivan Vulović, Sanja Dojkić, Ratibor Trivunac and Nikola Mitrovic.

Belgrad yerel mahkemesi 4 Eylül 2009’da ASİ’nin gözaltındaki üyelerinin 30 gün boyunca alıkonulmasına karar verdi.Yoldaşlarımız uluslararası terörizmde […] rol almak ile suçlandı. Bireysel politik mücadelelerin Anarko-Sendikalizmin metodu olmadığını tam tersine politik duruşumuzun ve yaptığımız işlerin kitleleri sendikalist harekete, tüm özgürlükçü (liberter) ve ilerici örgütlere kanalize etmek olduğunu topluma hatırlatmak için bu bir fırsat olarak görüyoruz.

Bu meselenin gerçek yüzünü ifade etmeye, gözaltındaki yoldaşlar ve onları aileleri ile dayanışmaya vurgu yapıyoruz!

ANARKO-SENDİKALİSTLERE ÖZGÜRLÜK!

Anarko-Sendikalist İnisiyatif’in gözaltındaki yoldaşları ile ilgili bildirisi

Belgrad yerel mahkemesi 4 Eylül 2009’da ASİ’nin gözaltındaki üyelerinin 30 gün boyunca alıkonulmasına karar verdi.Yoldaşlarımız uluslararası terörizmde rol almak ile suçlandı.

“Anarko-Sendikalist İnisiyatif” sendika konfederasyonu; Yunan Büyükelçiliğine saldırı olayını ve örgütün bu eylemin sorumluluğunu üstlendiğini basın yoluyla öğrendi.

Bireysel politik mücadelelerin Anarko-Sendikalizmin metodu olmadığını tam tersine politik duruşumuzun ve yaptığımız işlerin kitleleri sendikalist harekete, tüm özgürlükçü (liberter) ve ilerici örgütlere kanalize etmek olduğunu topluma hatırlatmak için bu bir fırsat olarak görüyoruz.

Baskı mekanizmaları yoluyla, saçma bir mantıkla, açıkça özgürlükçü görüşlerini beyan eden kişileri şüpheli olarak işaretleyerek, tutuklulukları ile davayı sonuçlandırıp kamuya yanlış bir resim göstererek devleti eleştirenleri acımasızca ezmek istiyorlar.

Tutuklamaların ilk anlarından, dairelerinin hukuksuz aranmasından, uluslararası terörizm gibi aşırı suçlamalar ile ailelerini gözünü korkutmaya kadar rejim’in organlarının namussuz faaliyetleri gözlemlenebilir.

Şimdilerde ünlü anarşist grup “Crni Ilija” (Black Sun) (Kara Güneş)’in eylemlerini desteklememekle birlikte yine de bu mesele özelinde kimsenin incinmediği sembolik maddi hasar’ın meydana geldiği olayları “uluslararası terörizm” olarak karakterize edemeyiz, çünkü terörizm, tanım olarak, civillerin hayatlarına tehdidi içerir.

Bu, devlet tarafından üretilen saçmalığın çağdaş toplumun adaletsizliğini ve umutsuzluğunu ifade etmek isteyen herkesin gözünü korkutmak için yöntemlerden sadece bir tanesi olduğu açıktır.

Genel toplumsal hissizlik bireyleri en inançsız hale getirdiği dönemlerde, basın blokajını aşmak ve kendi durumlarını dikkat odağı haline getirmek için bazen feda eylemi dahil – işçilerin kendi parmaklarını koparıp yedikleri ya da örneğin talihsizce sıkıntılı adamın Sırp Başbakanlık binasında el bombası patlatmaya çalıştığı örnekleri hatırlayalım – yöntemlerle daha geniş toplumsal kesimleri kendi sorunları hakkında aydınlatmak istiyorlar.

Hakları ellerinden alınmış insanların diğer isyan eylemleri ile birlikte hasta bir manşet ile vurgulanmış olsa dahi Sembolik bir dayanışma eyleminin toplum karşıtı ve terörizm eylemi olarak ele alınması gerektiği şeklindeki yalanlara müsade etmeyelim.

Bu meselenin gerçek yüzünü ifade etmeye, gözaltındaki yoldaşlar ve onları aileleri ile dayanışmaya vurgu yapıyoruz!

ANARKO-SENDİKALİSTLERE ÖZGÜRLÜK!

ANARKO-SENDİKALİST İNİSİYATİF
5 EYLÜL 2009

kaynak http://cia.bzzz.net/statement_of_anarcho_syndicalist_in…mbers

(ASİ ile bağlantısı olmayan) Bağımsız bir blog, ingilizce ve yunanca olarak Sırbistan’daki gözaltılar ile ilgili haberler düzenliyor.
http://asisolidarity.squat.gr/. Mail: asisolidarity@riseup.net

İlgili Link: http://www.inicijativa.org

http://www.anarkismo.net/article/14336